Ülkemizdeki enerji sektöründeki hızla artan elektrik talebine destekte bulunmak amacıyla 2009 yılında başladığımız ZETES serüveninde mevcut durumda;

- Zonguldak ilinin, Çatalağzı Beldesi ve Muslu Beldesi’nin sınırları içinde Akışkan Yatak teknolojili 160 MWe, Süper Kritik Pulverize Kömürlü 2x615 MWe ve 2x700 MWe olmak üzere toplam 2.790 MW’lık kurulu güce sahip ünitelerimiz ile Liman Tesislerimiz yer almaktadır.

ZETES 1

Zonguldak Eren Termik Santrali sahasının güney kısmında bulunan 160 MWe gücündeki üniteye verilen isimdir. Termik santralde buhar elde etmek amacıyla dolaşımlı akışkan yatak teknolojisi bulunmaktadır.

Dolaşımlı akışkan yataklı kazanda yanma sonrası oluşacak kızgın buhar, türbinin yüksek basınç kademesine girer, genleşir ve türbin kanatlarına çarparak enerjisini rotorlara bırakır. Yüksek basınç türbininden çıkan buharın ısısı kazanın kızdırıcı bölümünde tekrar yükseltilir ve alçak basınç kademesi ile entegre olan orta basınç türbinine girer. Türbin ile aynı mekanik aksama (mile) bağlı olarak çalışan jeneratörde ise türbin kanatlarına çarparak oluşturulan mekanik enerji, elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Üretilen enerji 154 kV hatlarla TEİAŞ ‘ın enterkonnekte sistemine verilmektedir.

ZETES 2

Zonguldak Eren Termik Santrali sahasının güney kısmında bulunan 2×615 MWe gücündeki ünitelere verilen isimdir.

Süper kritik, Pi(n) type kazanda elde edilen buhar iki kademede türbinine gönderilir. Termal enerjisini türbin kanatlarına bırakan buhar su soğutmalı kondenserden geçirilerek tekrar su haline dönüştürülür. Türbini HP, IP ve LP kademelerinde oluşan mekanik enerji aynı mile bağlı jeneratör vasıtasıyla elektrik enerjisine çevrilir. Üretilen enerji 380 kV hatlarla (Bölücek TM, Ada2 TM, ZETES 3 GIS) TEİAŞ ‘ın enterkonnekte sistemine verilmektedir.

ZETES 3

Zonguldak Eren Termik Santrali sahasının kuzey kısmında bulunan 2×700 MWe gücündeki ünitelere verilen isimdir.

Bu santralimizde de süper kritik, Pi(n) type kazanda elde edilen buhar iki kademede türbinine gönderilir. Termal enerjisini türbin kanatlarına bırakan buhar su soğutmalı kondenserden geçirilerek tekrar su haline dönüştürülür. Türbini HP, IP ve LP kademelerinde oluşan mekanik enerji aynı mile bağlı jeneratör vasıtasıyla elektrik enerjisine çevrilir. Üretilen enerji 380 kV hatlarla (Osmanca TM, Bartın TM, Karadeniz GIS, ZETES 2 GIS) TEİAŞ ‘ın enterkonnekte sistemine verilmektedir.

EREN LİMANI

Eren Limanı 41°23'30"N ve 31°37'51"E koordinatlarında yer almaktadır.

Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin yıllık ihtiyacı olan yaklaşık 7.000.000 ton kömürün tahliyesini gerçekleştirmekte olup aynı zamanda yan ürün olarak elde edilen uçucu kül ve alçı taşı gibi malzemelerin yaklaşık 1.000.000 ton yüklemesini sağlamaktır. Tüm iş ekipmanları ile yıllık yaklaşık 15.000.000 ton yük elleçleme kapasitesine sahiptir. Ayrıca, 3. Şahıs kapsamında Firmaların ithalat ve ihracat taleplerini de karşılamaktadır. Diğer yükler yaklaşık 2.500.000 ton tahliye edilmektedir. Yıllık elleçlenen yük miktarı 10.500.000 tondur. ZETES 1-2-3 ünitelerine soğutma suyu sağlayan Su Alma Yapısı da Eren Limanında yer almaktadır.

Eren Limanı dört adet rıhtımla yükleme boşaltma hizmeti vermekte olup, konularında uzman personeliyle Liman işletmeciliğinin yanı sıra kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti de vermektedir. Limanımızda kömür, cevher, pelet ve konteyner elleçlemeleri yapabilmekteyiz.

- Rıhtım 1 ; farklı kapasitelerde azami 200.000 DWT /227.000 dt ‘a kadar olan gemilerin yanaşabileceği 300 metre uzunluğunda dökme yük rıhtımıdır,

- Rıhtım 2; farklı kapasitelerde azami 80.000 DWT/98.000 dt ‘a kadar olan gemilerin yanaşabileceği 250 metre uzunluğunda dökme yük rıhtımıdır,

- Rıhtım 3; farklı kapasitelerde azami 60.000 DWT/80.000 dt ‘a kadar olan gemilerin yanaşabileceği 200 metre uzunluğunda dökme yük rıhtımıdır,

- Rıhtım 4; farklı kapasitelerde azami 10.000 DWT/13.300 dt, 87 metre uzunluğunda bir rıhtımdır,

- RORO rıhtımı; 6.895 DWT/18.528 dt kapasiteli 35 m boyundadır.

2024 yılında tamamlanacak olan konteyner yüklemelerinin gerçekleşeceği rıhtımımızda yaklaşık 100.000 TEU kapasiteli olacaktır.


Eren Liman Tesisi Tehlikeli Yük Rehberi
Eren Liman Hizmet Tarifesi