Entegre Yönetim Sistemleri PolitikasıEren Enerji; enerji sektöründe örnek ve lider bir şirket olma vizyonu doğrultusunda, kurumsal yapısını, “sürekli iyileştirme” ilkesi ile sürdürdüğü Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Enerji Yönetim Sistemi ile geliştirmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Müşteri memnuniyetinin, tüm süreçlerin kalitesinin geliştirilmesi ile sağlanabileceği düşüncesini benimseyen Eren Enerji, kalite yönetim sistemi çalışmalarındaki başarısını, 2011 yılının sonunda almaya hak kazandığı “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” ile önemli bir aşamaya taşımıştır.

Çatalağzı Beldesi, Kuzyaka Mah. Aras Sok. No:6 Kilimli/Zonguldak ve Muslu Beldesi, Cumhuriyet Mah. Nurullah Eren Sok. No:1 Kilimli/Zonguldak adreslerinde bulunan ZETES 1-2-3 santrallerinde elektrik ve uçucu kül üretim ve satışını, Muslu Beldesi, Cumhuriyet Mah. Büyükağız Mevkii Kilimli/Zonguldak adresinde bulunan liman faaliyetleri ile kılavuzluk ve römorkörcülük faaliyetlerini kapsamaktadır.

ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi

Çatalağzı Beldesi, Kuzyaka Mah. Aras Sok. No:6 Kilimli/Zonguldak ve Muslu Beldesi, Cumhuriyet Mah. Nurullah Eren Sok. No:1 Kilimli/Zonguldak adreslerinde bulunan ZETES 1-2-3 santrallerinde elektrik üretimini, Muslu Beldesi, Cumhuriyet Mah. Büyükağız Mevkii Kilimli/Zonguldak adresinde bulunan liman faaliyetlerini kapsamaktadır.

Tüm faaliyetlerde “Önce İnsan” anlayışı benimsenerek, çalışanlar, taşeronlar ve ziyaretçiler için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. Eren Enerji, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarındaki başarısını, 2012 yılının sonunda almaya hak kazandığı “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi” ile ortaya koymuştur. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uluslararası bir kimliğe kavuşmasıyla yayınlanan ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne geçiş çalışmalarını tamamlamış, 2019 yılının Eylül ayında sertifika almaya hak kazanmıştır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Çatalağzı Beldesi, Kuzyaka Mah. Aras Sok. No:6 Kilimli/Zonguldak ve Muslu Beldesi, Cumhuriyet Mah. Nurullah Eren Sok. No:1 Kilimli/Zonguldak adreslerinde bulunan ZETES 1-2-3 santrallerinde elektrik ve uçucu kül üretimini, Muslu Beldesi, Cumhuriyet Mah. Büyükağız Mevkii Kilimli/Zonguldak adresinde bulunan liman faaliyetlerini kapsamaktadır.

Daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya için, çevreye duyarlı bir anlayışla ve sürdürülebilir gelişme vizyonu doğrultusunda; Eren Enerji, faaliyetleri esnasında çevre kirliliğini önleyici çalışmalar gerçekleştirmekte ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmaktadır.

Dünya çapında kömür termik santrallerinin standartlaşmış uygulamaları mevcuttur. Santrallerimiz kurulurken sahip olunabilecek en yeni ve çevreci teknolojiler seçilmiştir. Eren Enerji çevresel yatırımları 220 milyon dolar olup, faaliyetlerimiz devam ederken gelişen teknoloji takip edilmekte ve çevre dostu üretim yapılmaktadır. Tüm çalışanların çevre koruma bilinci ile çalışması sağlanmakta, üretim ve sonrasında oluşan kirlilikler kaynağında önlenmektedir.

Parametreler SKHKKY Emisyon Sınır Değerleri
(mg/Nm3)
Eren Enerji Emisyon Sınır Değerleri
(mg/Nm3)
Toz 50 30
SO2 400 200
NOx 200 200
CO 200 100*

Mevzuat Sınır Değerleri ve Eren Enerji Emisyon Sınır Değerleri
* (160 MW tesisimiz için CO sınır değeri 200 mg/Nm3 şeklindedir.)

Çevre koruma sistemleri ve sahip olunan teknoloji ile çevre mevzuatı tarafından belirlenen sınır değerlerin de altında bir çevre performansı sağlanmaktadır.

- 24 saat izlenen 5 adet Sürekli Emisyon İzleme Sistemleri

- 24 saat izlenen 4 adet Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri

- 3 adet Hava Kalitesi İstasyonu

- 93 adet emisyon ve imisyon kontrol noktası

- 13 adet su ve atık su kontrol noktası

Kömürün yanması sonucu oluşan toz, SO2, NOx ve CO parametrelerinin yüksek teknolojiye sahip arıtma ve yanma sistemleri ile kontrol altına alınması sağlanmaktadır. Eren Enerji bu değerleri; toz için elektrostatik filtre ve torbalı filtre, SO2 için baca gazı desülfürizasyon sistemi ve kireç taşı enjeksiyonu, NOx için SCR ve yanma optimizasyonu, CO için ise verimli yanma teknolojilerini kullanarak sağlamaktadır. Arıtıldıktan sonra bacadan atmosfere verilen bu parametreler Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) ile anlık olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile paylaşılmakta, Bakanlık ve il müdürlükleri tarafından denetlenmektedir.

Kömürün yanması sonucu ortaya çıkan yatak altı külü ve uçucu küller ile SO2 arıtımı sonucu ortaya çıkan alçı taşı, beton santralleri ve çimento fabrikalarına gönderilmektedir. Gönderilen küller atık değil, yan üründür. Bu ürünlerin kalitesini belgeleyen uçucu kül için TSE EN 450-1 ve ASTM C 618, alçı taşı ve taban külü için ise G uygunluk belgeleri mevcuttur. Değerlendirilemeyen küller ve alçı taşı, 2. sınıf düzenli depolama alanımızda depolanmaktadır.

3 adet Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu ile tesis içi ve tesis etki alanlarındaki hava kalitesi parametreleri anlık olarak izlenmekte ve bu sonuçlar gönüllü olarak halka açık şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sayfasında paylaşılmaktadır. (https://sim.csb.gov.tr/Services/AirQuality)

Tesiste atık niteliğindeki tüm malzemeler (tehlikeli ve tehlikesiz tüm atıklar) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisans verilmiş firmalara teslim edilerek bertaraf işlemi sağlanmaktadır. Ayrıca liman bölgesinde Marpol Sözleşmesi kapsamında gemilerden alınan atıkların kabul ve bertaraf işlemleri de çevre mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleşmektedir.

Tesislerimizde soğutma suyu olarak kullanılan su, denizden tedarik edilip denize deşarj edilmektedir. Yaklaşık 1 km. uzunluğunda borular ile deşarj edilen suyun deşarj kriterleri, deniz ekosistemi ve canlıların yaşam alanları düşünülerek sağlanmaktadır.

Tesis genelinde oluşan endüstriyel kaynaklı atık sular arıtıldıktan sonra kömür stok sahalarında tozumayı engellemek amacıyla kömür nemlendirmede kullanılmaktadır. Böylece doğal kaynak kullanımı azaltılmaktadır.

Tüm bunların bir sonucu olarak Eren Enerji, 30 Kasım 2019 tarihinde İngiltere merkezli The Green Organisation tarafından İngiltere Parlamento Binası’nda yapılan bir tören ile “Yeşil Dünya Gümüş Ödülü” ve 2020 yılı için “Yeşil Dünya Elçisi Ödülü” ile ödüllendirilmiştir.

Çevre yönetimi çalışmalarını ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı çerçevesinde yürüten Eren Enerji, 2015 yılının içerisinde belgelendirme sürecini tamamlamış olup her sene belge sürekliliği ve denetimi sağlanmaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Çatalağzı Beldesi, Kuzyaka Mah. Aras Sok. No: 6 Kilimli/Zonguldak ve Muslu Beldesi, Cumhuriyet Mah. Nurullah Eren Sok. No: 1 Kilimli/Zonguldak adreslerinde bulunan ZETES 1-2-3 santrallerinde elektrik üretimi faaliyetlerini kapsamaktadır.

Bununla birlikte yapılan çalışmalar neticesinde şirketimiz bilgi güvenliği tarafında 2016 yılının Mart ayında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi standardını da almaya hak kazanmış olup, sertifikanın gerektirdiği süreçleri işletmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Çatalağzı Beldesi, Kuzyaka Mah. Aras Sok. No: 6 Kilimli/Zonguldak ve Muslu Beldesi, Cumhuriyet Mah. Nurullah Eren Sok. No: 1 Kilimli/Zonguldak adreslerinde bulunan ZETES 1-2-3 santrallerinde elektrik üretimini, Muslu Beldesi, Cumhuriyet Mah. Büyükağız Mevkii Kilimli/Zonguldak adresinde bulunan liman faaliyetlerini kapsamaktadır.

Eren Enerji, üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek için, enerji verimliliği ile ilgili yasal ve diğer şartları karşılamayı, verimlilik arttırıcı projeler geliştirmeyi ve enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, kaynak tüketimini azaltmayı, küresel ısınmaya karşı duyarlı çalışmayı ilke edinmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda da 2019 yılının Aralık ayında ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarını tamamlamıştır.